Integritetspolicy

Aranya hanterar och samlar in personuppgifter om våra kunder,
leverantörer och samarbetspartners. Syftet med denna policy är att
informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar
personuppgifter som vi samlar in genom våra hemsidor.

Personuppgifter.

Med personuppgifter innefattas all information som avser en
identifierad eller identifierbar fysisk person. Vad som är viktigt med
uppgiften är om den enskilt eller i kombination med andra uppgifter
kan knytas till en person. Typiska personuppgifter är
personnummer, namn och adress men utöver dessa räknas även
t.ex. bilder på en individ eller ljudinspelningar av individen.

Vad samlar vi för information om dig?

För besökare av vår hemsida

Denna hemsida använder sig av ett verktyg som heter google
analytics. Det används med syftet att ge oss en bättre inblick i hur
ni använder vår hemsida exempelvis vilka bloggposter som folk
gillar att läsa eller vilket språk ni vill använda när ni besöker oss.
För att kunna särskilja besökare så tar verktyget in er IP-adress.
Denna IP-adress krypteras sedan innan den skickas till oss vilket
betyder att vi inte kan se era IP-adresser vilket innebär att vi inte får
in någon information som kan kopplas till dig eller någon annan.

Sparad information: IP-adress.

Syfte: Förbättra användbarheten & upplevelsen på vår hemsida.

För att stänga av cookies kan ni gå in på någon av länkarna
nedan:
Safari – Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla firefox

För följare av vårt nyhetsbrev.
Om ni väljer att följa oss och få vårt nyhetsbrev utskickat till er så
sparar vi den e-postadress, samt det namn ni skriver in.

Sparad information: Förnamn, Efternamn, och E-postadress

Syfte: Kunna skicka ut våra nyhetsbrev

Samtycke.

Genom att du använder dig av denna webbplats, fortsätter att
använda våra tjänster eller kontaktar oss via någon annan kanal
godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker
till att dina uppgifter behandlas på det sätt som står beskrivet i
policyn. Notera att ändringar kan komma att göras i policyn och att
du därför bör, med jämna mellanrum läsa igenom den för att
försäkra dig om att du godkänner eventuella förändringar.

Behandling av personuppgifter.

Vi strävar efter att minimera den totala mängd uppgifter vi sparar i
vårt arbete och i vår organisation. Vi gör därför regelbundna
gallringar av information för att säkerställa att vi inte sparar
personuppgifter som saknar något syfte eller värde för oss i vårt
arbete. Vi har även rutiner för att säkerställa att uppgifterna vi tar in
inte sparas på fler platser än vad som är nödvändigt.

Säkerhet.

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas så säkert som
möjligt. För att försäkra oss om att ingen otillåten kommer åt dina
uppgifter använder vi oss av passande och rimliga
säkerhetsåtgärder. Detta innefattar fysiska, tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder. Utsträckningen av skyddet är
beroende på mängden information och hur känslig den är.

Dina rättigheter.

 • Rätt till information: Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om
  dig utskickad kostnadsfritt.
 • Rättning av felaktiga uppgifter: Om du märker att information som vi har på dig
  inte stämmer har du rätt be oss uppdatera och korrigera information.
 • Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om
  dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav att behålla denna
  information.
 • Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den
  information vi samlar till en annan organisation.
 • Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till
  oss.
 • Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt
  arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller den
  gällande dataskyddsförordningen.

Kontakt.

Om du har några funderingar över vår integritetspolicy, misstänker
att det kan ha skett ett brott, eller har någon annan fundering eller
vill nyttja någon av dina rättigheter så får du gärna kontakta oss via
mail eller post.

info@aranya.se
Aranya AB.
Hemvärnsgatan 11
171 54, Solna

Datum för publicering:  2021-02-02
Uppdaterad: 2021-02-02