Aranya i miljardavtal för nätverks- och säkerhetslösningar i offentlig sektor

feb 28, 2022

Aranya är ett av sju bolag i Kammarkollegiets nya ramavtal för offentlig upphandling av nätverks- och säkerhetslösningar inom IT. Avtalet är värderat till 2,3 miljarder kronor.
– Vi spelar nu på samma planhalva som de största aktörerna i Sverige, säger Håkan Helin, Product Owner på Aranya

Efter en krävande process har Aranya valts ut som ett av sju bolag i Kammarkollegiets nya ramavtal Datacenter 2021 – nätverk och säkerhet. Avtalet innebär att Aranya har rätt att delta i offentliga upphandlingar av IT-lösningar inom bolagets nyckelkompetenser under fyra år framöver.
– Det är inte bara ett kvitto på att vi når högsta nivå inom allt från teknisk kompetens till hållbarhet. Det här innebär också att vi nu spelar på samma planhalva som de största IT-aktörerna i Sverige. Avtalet med Kammarkollegiet är en viktig del i vår tillväxtresa, säger Håkan Helin.

Marknad i upphämtningsfas

IT-lösningar inom offentlig sektor ställer höga krav inte bara på säkerhet, utan också på logistik och teknik. Den förmågan har Aranya, som redan anlitas av stora aktörer inom bland annat bygg- och universitetssektorn. Avtalet med Kammarkollegiet ger ytterligare direkta ingångar till en marknad som dessutom befinner sig i en upphämtningsfas.
– Investeringarna inom den offentliga sektorn har släpat efter under pandemin. Dessutom har det under de här åren utvecklats nya arbetssätt som ställer högre krav på nätverk- och tillhörande säkerhet. Det gör att vi med största sannolikhet kommer att uppleva ett extra tryck på våra lösningar, säger Håkan Helin.

Naturligt steg

Avtalet börjar gälla den 4 mars och omfattar hårdvara, mjukvara, samt tjänster som nätverksswitch, router, trådlöst nätverk och lastbalanserare, liksom brandvägg, virtuellt privat nätverk, intrångsdetektering och tillhörande managementsystem.
– Vi levererar till kunder i hela Norden. Det här är nästa naturliga steg på Aranyas resa, säger Håkan Helin.