För år 2018 skänker vi vår 1% till The Ocean Cleanup

jun 25, 2019

Vi på Aranya brinner inte bara för att göra gott för våra kunder och medarbetare, vi vill även dra vårt strå till stacken för att förbättra världen vi alla lever i. Därför har vi beslutat att från och med i år ska 1% av vår vinst alltid gå till välgörande ändamål, det är något vi anser alla bolag borde ha råd med. 

År 2018 var ett lönsamt år för Aranya och det resulterar i att ca 20 000 kronor skänkts till den ideella organisationen The Ocean Cleanup (www.theoceancleanup.com). The Ocean Cleanup driver ett väldigt ambitiöst projekt som siktar på att städa upp plast som hamnat i våra hav. Plast i haven påverkar inte bara marint djurliv utan letar sig även in i näringskedjan där också vi människor ingår.

Vi tycker inte att plast har i haven att göra och valde därför i år att stötta The Ocean Cleanup!