Med fokus på kärnverksamheten dubblar Aranya omsättningen

feb 22, 2018

Aranya gör 2017 till sitt bästa år hittills. Framgången beror till stor del på valet att bibehålla fokus på bolagets kärnområden nätverkskommunikation och säkerhet.
– Vi ser ett ökat behov av specialistkompetens inom branschen och säkerhetsfrågan är vital för våra kunder. Den expertis och helhetslösning vi erbjuder gör oss unika på marknaden, säger Emil Persson, VD på Aranya.

Aranyas expertis har gett tydliga resultat under året, och 2017 dubblade de sin omsättning med ökad vinstmarginal. Den djupa kompetens som finns inom företaget är en viktig del i framgången och har givit dem en stark position på marknaden framför allt mot större organisationer. Behovet av säkerhetstjänster och konsulter med specialistkompetens har ökat markant och detta har bidragit till den positiva utvecklingen under året.
– Vi vet att vårt förtroende hos kunderna är starkt vilket är centralt då vi hanterar säkerhetsfrågor och kommunikationslösningar. Majoriteten av våra nytillkomna kunder har dessutom valt oss efter rekommendationer från existerande kunder vilket är ett kvitto på det starka förtroende vi har. Under året har vi även fått vår första dedikerade säljare på plats, och vi ser en fortsatt positiv trend i verksamheten för 2018, säger Emil.

Aranya erbjuder bland annat trådlösa och trådburna nätverk med hög säkerhet, applikationsmedvetna brandväggar samt policytjänster. I företagets tjänsteutbud ingår Simplify, en svit med färdigpaketerade funktionstjänster där Aranya ansvarar för löpande drift och utveckling av kundens nätverk och säkerhet. I tjänsten ingår även en kundportal med bland annat ärendehantering och övervakning där kunden enkelt kan logga in och få full insyn i de tjänster de beställt.
– Vårt mål har alltid varit att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Det uppnår vi genom vår höga kompetensnivå och flexibla lösningar så att kunden slipper oroa sig över det tekniska, och kan fokusera på att utveckla sin verksamhet istället. Med Aranya Simplify har vi dessutom skapat en unik plattform som kan formas efter våra kunders behov och val av tillverkare, avslutar Emil Persson.