Aranyas ClearPass expert Jonas Hammarbäck som delar med sig av de erfarenheter som vi fått från tester och kunder som genomfört tidiga installationer av ClearPass 6.11 samt hur vi förbereder oss för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Vad är så speciellt med denna version av ClearPass? Denna nya version innebär ett nytt OS, ny partitionsindelning och att det inte kommer vara möjligt att uppgradera befintliga servrar från 6.9 och 6.10 till 6.11. Samtliga servrar måste installeras från grunden, för virtuella servar innebär detta att en helt ny server sätts upp och konfigurationen förs över via backup och restore samt viss manuell konfiguration. För hårdvaruservrar innebär det installation från fysiskt media eller ISO image. Det i sin tur kommer innebära att vissa servrar måste hanteras på plats i datahallen där servern är placerad.

Webinaret sändes live den 28e Mars och nedan kan ni en inspelad version:

Kontakta oss via vår hemsida om du behöver hjälp med planering och genomförande av migreringen till version 6.11, https://aranya.se/kontakt/