Aranya växlar upp sitt hållbarhets- och kvalitetsarbete

jun 21, 2021

Under hösten 2020 inledde vi arbetet med att bli certifierade inom Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Sedan årsskiftet har bolaget samlat all nödvändig dokumentation och tagit till flera åtgärder för att uppfylla kraven – och i april blev vi slutligen diplomerade.

– Vi har bestämt oss för att jobba proaktivt och tänka ännu mer långsiktigt. Arbetet med certifieringarna är en god bit på vägen, nu fortsätter vi vår tillväxtresa, säger Frida Ekström ekonomi-och HR-ansvarig på Aranya.

Under våren har Aranya storsatsat på att bli certifierade enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. För att bli certifierad enligt Svensk Miljöbas krävs det att verksamheten bland annat ska kunna identifiera positiva och negativa miljöaspekter kopplat till dels användning av energi, drivmedel, varor, tjänster och vatten, men också kemiska produkter. I samband med certifieringen av Svensk Miljöbas har Aranya satsat ännu mer på sitt hållbarhetsarbete och satt upp tydliga miljömål inför nästkommande år. Den andra certifieringen från Svensk Kvalitetsbas baseras på att verksamheten ska visa upp ett strukturerat kvalitetssäkrat kvalitetsledningssystem gentemot sina kunder. Syftet är att både bidra till en ökad kundnöjdhet och verksamhetens strategiska inriktning, vilket Aranya har lyckats uppnå.

– Vi vill bli certifierade inom både kvalitet och miljö eftersom vi behöver ta vårt ansvar för klimatet och bidra till ett mer hållbart samhälle. Sedan ser vi att det skapar engagemang inom företaget också. Det finns också vissa förväntningar i upphandlingar och vi har en del privata kunder som ställer krav på att vi ska jobba både med kvalitet och miljö. Vi vill helt enkelt möta dessa krav och samtidigt öka välmåendet i företaget och samhället, säger Håkan Helin, partner och produktchef på Aranya.

En av landets ledande aktörer inom nätverkskommunikation

Sedan 2014 har Aranya strävat efter att vara en av de ledande aktörerna i Sverige inom nätverkskommunikation och säkerhetsrelaterade tjänster. Bolaget arbetar med drift och tjänsteleveranser av affärskritiska nätverk samt säkerhetsmiljöer och erbjuder relaterade konsult-och produkttjänster. De senaste sex åren har bolaget dubblat sin personal fem gånger om. Nu strävar Aranya efter att fortsätta sin tillväxtresa – med fokus på medarbetare och kunder.

– De är våra viktigaste kugghjul. Det känns särskilt roligt att medarbetarnöjdheten har varit extremt hög under Aranyas alla år. Vi har genom åren haft väldigt låg personalomsättning, vilket vi är väldigt stolta över och såklart vill hålla fast vid. Sedan kommer det att bli svårt ju mer vi växer, men vi arbetar alltid för att förbättra och främja våra medarbetare, avslutar Håkan Helin.