Aranya välkomnar Jonas Hammarbäck

jul 10, 2018

Vi välkomnar med glädje Jonas i rollen som nätverksarkitekt hos Aranya!

Jonas kommer närmast från rollen infrastrukturarkitekt hos Tieto där han byggt upp en gedigen erfarenhet, främst fokuserat på PKI och Arubas portfölj. Han kommer fortsätta fokusera på Aruba, och primärt deras produkt Clearpass där han satsar mot att bli Aruba Certified Clearpass Expert-certifierad.

Se nedan för ett highlights från Jonas CV gällande erfarenhet i olika projekt och uppdrag.

Tekniska erfarenheter / tidigare uppdrag

 • VPN pilot
  • Deltagande i pilotprojekt för att implementera en svensk motsvarighet till Amerikanska NSA’s Multi-Site Connectivity Capability Package Version 1.0 i samarbete med flera svenska myndigheter. Roll som teknisk specialist och lösningsarkitekt för PKI delarna. Uppsättning av Microsoft ADCS samt Nexus CM, stöd i processen att sätta upp VPN med certifikats autentisering i Fortigate och Cisco ASA.
 • Aruba ClearPass
  • Flertal projekt där Aruba ClearPass sålts in, designats, PoC satts upp, implementation av produktionsmiljö, integration mot Aruba kontrollrar och Active Directory. Dimensionerat för miljöer med mellan 200 och 20000 personer. Vissa av miljöerna har varit klustrade, som mest med fyra noder. Rollen har varit både lösningsarkitekt och teknisk specialist. För privata företag har BYOD (Bring Your Own Device) lösningar implementerats med hjälp av Aruba ClearPass för att kontrollera vilka och hur många enheter varje användare ansluter. För kommuner har liknande koncept implementerats för att kontrollera vilka enheter som får anslutas till utbildningsnät respektive gästnät. Miljöerna har använt 802.x för autentisering kompletterat med captive portal för gästnät samt PSK kombinerat med MAC autentisering på nät där utrustning inte klarar 802.x.
 • Mobility Master
  • Design av Aruba AOS 8.x Mobility Master för multi tennant-miljö.
 • Wired 802.1x
  • Implementation av 802.1x i trådbundet nät med Cisco switchar och Aruba ClearPass som autentiseringsserver. Hantering av Windows PC’s, skrivare, IP telefoner, videokonferensutrustning mm i ClearPass med hjälp av roller och Cisco VSA.
 • AirGroup implementation
  • Implementation av AirGroup, främst AirPlay, i skolmiljöer. Skolansvariga gavs unika roller i ClearPass och kunde därefter administrera sina egna Apple TV’s. Utbildning av skol IT-personal samt service desk tekniker.
 • Aruba Instant
  • Implementation och support av Aruba Instant miljöer. Pre-sale, offertarbete, design, implementation och felsökning efter produktionsstart. Aruba kontroller Design, offertarbete, daglig administration samt felsökning.
 • PKI förnyelse
  • Design och koordinering i samband med förnyelse av PKI miljöer där tidigare miljö varit Windows 2003 Server och signering skett med SHA1. Projekten har hanterat installation av ny PKI baserad på Windows Server 2012 och signering med SHA2. Flertal privata kunder och kommuner.
 • DirectAccess
  • Omdesign av befintlig Microsoft UAG med DirectAccess i samband med övertagande av kunden från annan leverantör. Felsökning samt utbildning av service desk. Design och implementation av DirectAccess hos annan kund men ca 6500 anställda i Sverige och Europa. Utbildning av denna kunds service desk.
 • PKI och ActivID
  • Implementation av PKI och smart card system baserat på Microsoft Certification Authority, ActivIDentity CMS 4.2 och Thales HSM. Dimensionerat för drygt 3000 användare på 300 platser i landet.
 • Certificate reseller
  • Byggde från 2004 till 2012 upp Tietos verksamhet att sälja certifikat till sina kunder. Hanterade då samtliga beställningar mot certifikatsleverantören samt bistod med expertisrådgivning om vilka certifikatstyper som var lämpliga etc.
 • IBM BigFix implementation
  • Självständigt drivit förstudie och projekt för att implementera ny patch management plattform för inventering och patchdistribution till över 3500 Windows servrar fördelade på 50 kunder. Specialanpassning för att möjliggöra automatiserad patchning av kluster och lastbalanserade noder. Utbildning av tekniker i Sverige och Tjeckien.
 • Service Manager
  • Tillförordnad Service Manager och infrastrukturarkitekt för kund inom finanssektorn. I uppdraget ingick:
   • Design av nya server miljöer i samarbete medapplikationsleverantörer
   • Föreslå proaktiva förbättringar
   • Delta i PCI-DSS projekt
 • Internbank
  • Design och implementation av serverplattform för internbank hos försäkringsbolag. Plattformen baserades på Windows 2003, IIS, BizTalk och MS SQL 2005. Använda teknologier: Kluster, NLB, SAN, IIS och BizTalk.
 • Transiteringsprojekt
  • Planering och genomförande av transitering och virtualisering av 400 Windows serverar från tre nordiska länder till två datacenter i Finland.

Bakgrund

 • 2012 – 2018 Tieto Sweden AB, Infrastrukturarkitekt/Lösningsarkitekt
 • 2001 – 2012 Tieto Sweden AB, Windows specialist/Infrastrukturarkitekt
 • 1997 – 2001 Entra Teknik AB, PC Supporttekniker, Windows tekniker, Sun Solaris Tekniker