Hösten startar med ett projekt att rulla ut nya ClearPass servrar för en kund. Här håller fem stycken ClearPass C2000 servrar på att förkonfigureras för att kunna skickas ut till sina respektive datacenter.