Aranya deltog på HPe Aruba Networks event Atmosphere för att få en insyn i det senaste inom…